Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

İşbu başvuru formu ile Desi Kimya ve Maden Sanayi Tic. A.Ş. (“Desi Kimya”) ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.

İşbu muvafakatname ile kişisel verilerim; tarafıma özel satış ve pazarlama faaliyetleri için kullanılabilmesi,  kampanyalar hakkında bilgi verilmesi,  tarafıma özel fırsatların sunulması, hacim arttırmaya yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Desi Kimya ve Maden Sanayi Tic. A.Ş.’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında tarafımla iletişime geçilmesi amaçları  doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak 3. taraflarla  paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerimin aydınlatma metninde detaylandırılan ve yukarıda sayılan kapsamda ;       Telefon, SMS, e-posta/mail, sosyal medya vasıtası ile tarafıma ticari elektronik iletiler gönderilmesine ve tanıtım, reklam ve bilgilendirme amacı dahilinde işlenmesi, kullanılması, saklanması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla  yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan destek aldığımız hizmet sağlayıcılarına (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim, tedarikçi, danışman vs.) ve şirketimizce   hizmet/destek/danışmanlık   alınan   ya   da   işbirliği   yapılan   yurtiçi/yurtdışı,  kamu/özel  kurum  ve kuruluşlar, tedarikçiler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.

Alışveriş Sepetim